Toprağın Dirilişi DOĞAL ORGANİK COMPOST GÜBRE
Biohumus,    topraktaki    bitkisel    ve    hayvansal    doku    artıklarının toprakta     ayrışmaya     başlamasından     mineralize     olmasına     dek geçen süreçte oluşturduğu organik bileşiklerdir. Biohumus Organik Gübre Nedir ? Biohumus   Organik   Gübre;   kapalı   özel   bir   teknoloji   ile   bitkisel   ve hayvansal     orijinli     malzemenin     mikroorganizmalar     tarafından mineralize   edilip   ekolojik   iklimlendirme   ile   elde   edilen   herhangi bir kimyasal katkı ve işlem içermeyen %100 organik gübredir. Biohumusun Önemi Nedir ? Topraktaki   organik   madde   toprağın   yapısına,   iklime,   üzerindeki bitki   örtüsüne,   yetiştirilen   ürüne   göre   ve   zamana   göre   değişiklik gösterir.     Organik     gübre     toprağın     verimi     ve     korunması     için gereken en önemli unsurların başında gelir. Hiçbir     üretim     sisteminde     toprağa     yeterli     organik     gübreyi vermeden   başarılı   olmak   mümkün   değildir.   Üretici   toprağına   bol   kimyevi   gübre   atmaya   hazırken,   organik   gübre   her   zaman   ihmal   edilir,   küçümsenir. Oysa organik madde (organik   gübre)  toprağın canıdır. Toprağın işlenmesi, tava gelmesi, zenginliği, bereketi, verimi hep organik   gübre ye bağlıdır. Organik   maddenin   verimle   olan   bağlantısı   asırlar   önce   anlaşılmış,   tarımın   ilk   yapıldığı   zamanlardan   bu   yana   koyu   renkli   toprakların   daha   verimli olduğu çiftçinin dikkatini çekmiştir. Toprağın    canlılığı,    üretimin    sürdürülebilirliği    açısından    organik    gübreler    kimyasal    gübreden    daha    öenmlidir    ancak    kimyasal    gübre    kadar    değer verilmez, itibar görmez ve hep göz ardı edilir. Organik   madde   vermeden   sürekli   kimyasal   gübre   kullanmak   toprağı   zehirler.   Toprak   aşırı   kimyasal   gübreleme,   yanlış   tarım   ilaçları   uygulama,   aşırı sürüm gibi sebeplerle hızla canlılığını yitirmekte, tuzlanmakta ve çoraklaşmaktadır.
Biohumus Nedir ? Teknik Bilgi   HAKKIMIZDA Faaliyetlerini Biohumus Group adı altında sürdüren Tarımsal Sanayi Grubu, KVY Mühendislik Danışmanlık İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti’in beş ana işkolundan birini oluşturmakta ve KVY Mühendisliğin en büyük ikinci iş kolunu temsil etmektedir. Günlük 20 ton kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük ekolojik inovasyon organik gübre üretimi yapan KVY Mühendislik, Biohumus Group markasıyla kolektif yatırımcılık faaliyetleri ile kendi bünyesinde farklı yatırımcılara yatırım modellemesi ve tarımsal iş kolunda fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde Türk tarımında yıllardır süregelen yanlış tarım uygulamaları, aşırı kimyasal gübre kullanımı, hayvansal atıkların oluşturdu çevresel kirlikler üzerine sürdürülebilir tarım faaliyetleriyle ilgili KVY Mühendislik ekibi 2011-2014 yılları arasında 3 yıllık bir Ar-Ge yapmıştır. Firma bünyesindeki mühendisler ve uzmanlar ile hayvancılık sektöründeki en büyük sorun üzerine çalışmalar yapılmıştır. 2014 yılının sonunda yapılan çalışmaların sonucunda etkin, sürdürülebilir, ekolojik, verimli, katma değeri yüksek, toplam kalite yönetimine uygun bir teknoloji modeli ile çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda geniş kesime hitap edilebilecek, lojistik anlamda çevreci bir yer olarak hayvancılık faaliyetlerinin en yoğun olarak yapıldığı Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 56.000 büyükbaş hayvanın yetiştirildiği bölge seçilmiştir. Bu sebeple Türkiye’nin ilk örnek projesine Tarım Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” verilerek desteklenen özel bir yatırıma 2015 yılının başında başlanmış ve 2015 sonu itibariyle proje tamamlanmış ve üretime geçilmiştir. Biohumus Acıpayam Organik Gübre Tesisi 1600 m2’lik kapalı alan içinde günlük 20 ton kapasite ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Biohumus Group tarımla ilgili faaliyetlerin başında organik gübre gelmektedir. Biohumus Group, bu alandaki üretim faaliyetlerini 2016 yılı sonu itibariyle yıllık 72.000 tonla Türkiye’deki toplam organik gübre üretim kapasitende ciddi bir konuma sahip olmak için Kırklareli, Kayseri, Bursa , Acıpayam, Bekilli, Tavas ilçelerinde de yatırım planlaması ve fizibilite çalışmalarını yapmıştır.  Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve bu süreç içinde etkin rol almayı benimseyen Biohumus Group, çiftçinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımsal faaliyetlerin ekonomide hak ettiği konuma gelmesi için verimlilik ve kalitenin mutlaka yükseltilmesi gereğine inanmaktadır. Biohumus Group, sözkonusu projenin Ar-Ge çalışmalarından itibaren mühendislik ve uzman kadrosuyla birlikte bilinçli çiftçi, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile biodinamik tarım noktasında kamuoyunu bilinçlendirmeyi kendine vazife edinmiştir. Bu düşünce ile birçok kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına seminer, konferans ve fuar organizasyonlarına katılmıştır. HARİTADA YERİMİZ Biohumus, topraktaki bitkisel ve hayvansal doku artıklarının toprakta ayrışmaya başlamasından mineralize olmasına dek geçen süreçte oluşturduğu organik bileşiklerdir. Biohumus Nedir? Biohumus Organik Gübre Nedir? Biohumus Organik Gübre; kapalı özel bir teknoloji ile bitkisel ve hayvansal orijinli malzemenin mikroorganizmalar tarafından mineralize edilip ekolojik iklimlendirme ile elde edilen herhangi bir kimyasal katkı ve işlem içermeyen %100 organik gübredir.
Organik Madde Humik Fulvik Asit Karbon Azot Dengesi (C/N) Maksimum Nem Toplam Azot Potasyum Oksit Fosfor pH Trikoderma EC
:% 58-62 :% 40-42 :% 16,5-19 :% 20 :% 3 :% 3 :% 3 :6-7 :8 koloni/gr :0,85
BİOHUMUS ÜRÜN DEĞERLERİ

Kullanım Şekli

Biohumus Organik Gübrenin Ahır Gübresinden Farkı Nedir ? ·	Ahır gübresi açık ortamda beklediği için içindeki besin elementleri yağmurla yıkanır, yok olur. Beklerken suyu süzülüp yer altı sularına karışır. Kirlenmeye sebep olur. biohumus kapalı sistemde üretildiği için besin elementlerini kaybetmez ve herhangi bir kirlenmeye sebep olmaz. ·	Ahır gübresini toprağa verildiğinde olgunlaşmamış gübre kalıntıları fitotoksiteye sebep olur. biohumus kapalı sistemde homojen bir fermantasyon yöntemi ile üretildiği için doğrudan ekim, dikim yapılabilir. Fitotoksite riski yoktur. ·	Ahır gübresi, zararlı böcekler, fareler ve sinekler için yataklık yapar, koku üretir. biohumus kapalı steril sistemde 70°C de üretildiği için herhangi bir zararlıya yataklık etmez ve koku üretmez. ·	Ahır Gübresinde bulunan hayvan yemi içerisindeki muhtemel GDO kalıntıları ve türevleri bertaraf edilemez. biohumus ile GDO kalıntı ve türevleri aerobik moleküler çözülme ile bertaraf edilmektedir. ·	Ahır gübresinde zararlı patojenler, nematod, yabani ot tohumları, zararlı böcek yumurta ve larvaları bulunur. biohumus kapalı steril sistemde 70°C de üretildiği için zararlı patojenler, nematod, yabani ot tohumları, zararlı böcek yumurta ve larvaları bulunmaz. Biohumus Nerelerde Kullanılır ? Biohumus kompost gübredir. Bitkisel üretimin  bütün aşamalarında kullanılır. ·	Organik sebze ve meyve yetiştiriciliğinde ·	Organik Sera ve örtülü tarımda, ·	Fide ve fidan üretiminde, ·	Kaplı süs bitkileri yetiştiriciliğinde, 	repikajda, mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinde, ·	Peyzaj alanlarında, parklarda fidan ve fide 	dikiminde, ev bahçelerinde, balkon 	saksılarında, ·	İç mekan bitkilerinde, ·	Tohumdan yeni çim alan tesisinde, eski 	çimlerin gençleştirilmesinde, üstten 	kumlamasında, hazır çimlerin taban 	gübrelemesinde, tamirinde kullanılır, ·	Genel toprak ıslahında kullanılır, ·	İyi tarım uygulamalarında kullanılır, ·	Biodinamik tarımın ana hammaddesidir. Biohumus Ne Sağlar ? Toprağa sürdürülebilir organik madde sağlar. ·	Verimi ve canlılığı arttırır. ·	Toprağın havalanma özelliğini arttırır. Köklerin daha iyi havalanmasını sağlar. Havadar, kabarık ve yumuşak bir toprak sağlar. ·	Toprağın çatlamasını engeller, drenaj sağlar. ·	Biohumus toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Uygulanan topraklarda daha az su ile daha verimli bir sulama sağlanır. ·	Tohumun çimlenmesi, sürgün ve kök verimini arttırır, hızlı gelişmeyi teşvik eder. ·	Çeliklerde kök gelişimini arttırır. ·	Fidan ve fidelerin köklerinin güzel gelişmesini sağlar. ·	Toprağın rengini koyulaştırır. Böylece toprak daha fazla güneş enerjisi emer. Bu da erken ürün hasadı sağlar. ·	Yavaş salınımlı organik gübredir. İçeriğindeki hümik ve fülvik asitler sayesinde toprakta bağlı olan, alınamayacak formdaki besinlerin de bitki tarafından alınmasına destek olur. ·	İçerdiği Organik madde toprağın bağ dokusunu kuvvetlendirip rüzgâr ve su erozyonunun önlenmesine yardım eder. ·	Biohumus bitki için yararlı organizmaların toprakta çoğalmasını sağlar.
BELGELERİMİZ
Lisans Belgesi Çalışma Onay Belgesi
Lisans Belgemiz
Çalışma Onay Belgemiz
Biohumus Organik Katı Çiftlik Gübresinin Faydaları; • Toprağın strüktürünü (yapısını) iyileştirir, • Toprağın kolay havalanmasını sağlar, • Sıkışık (kompakte) toprakları gevşetir, • Kök solunumunu teşvik eder ve köklenmeyi artırır, • Toprağın su tutma kapasitesini artırır, • Kaymak tabakası oluşumunu engelleyerek tohum çimlenmesini kolaylaştırır, • Toprak mikroorganizmalarının gelişimine ve faaliyetlerine olumlu etki yapar, • Bitki besleyicidir, • Toprağın katyon değişim kapasitesini artırır, • Bitki besinlerinin alımını düzenler, • Bitki besin maddelerinin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler, • Verim ve kaliteyi artırır
BİOHUMUS Organik Katı Çiftlik Gübresinin Farkı • BİOHUMUS Katı Organik Gübre tamamen hayvansal kökenlidir. Büyükbaş hayvanlardan elde edilen dışkı gelişmiş teknoloji ile fermente edilerek üretilir, • BİOHUMUS  Organik Gübre Besin deposudur. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirmede, verimliliğin yükselmesinde önemli rolü vardır, • BİOHUMUS Organik Gübre yapısındaki bioaktif humus sayesinde su ve ısı tutma kapasitesini düzenler, • BİOHUMUS Organik Gübre zengin organik asitler sayesinde, topraktaki besin maddelerinin köklere iletilmesinde aktif rol oynar.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:   KVY Mühendislik Danış. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.   ACIPAYAM ORGANİK GÜBRE ÜRETİM TESİSİ -DENİZLİ info@biohumusgroup.com.tr www.biohumusgroup.com.tr Danışma Tel:    +90 537 206 39 89   Tel:     +90 258 266 13 12
BİZDEN HABERLER
Fethiye Tarım fuarinda Biohumus standımızı ziyaret ederek bizlerle reportaj yapan Tarım Türk TV den Halil Güntekin ve ekibine teşekkür
FETHİYE TARIM FUARINDAYIZ
MANİSA TARIM FUARINDAYIZ
FETHİYE TARIM FUARINDAYIZ
.
…………….
ÜRÜNLER ÖNERİLEN MİKTAR Buğday (Sulu) 120-150 Kg/Dekar Çay 270-300 Kg/Dekar Çeltik, Ayçiçeği, Şeker Pancarı 200-220 Kg/Dekar Domates, Biber, Patlıcan, Kabak 210-230 Kg/Dekar Havuç, Turp, Çilek 200-220 Kg/Dekar Ispanak, Pırasa, Marul, Lahana 170-220 Kg/Dekar Kavun, Karpuz 180-200 Kg/Dekar Mısır 210-230 Kg/Dekar Pamuk 170-190 Kg/Dekar Patates 210-230 Kg/Dekar Salatalık, Fasulye 200-220 Kg/Dekar Soğan 130-160 Kg/Dekar Tütün  90-120 Kg/Dekar Buğday (Sulu) 120-150 Kg/Dekar Çay 270-300 Kg/Dekar Çeltik, Ayçiçeği, Şeker Pancarı 200-220 Kg/Dekar ÜRÜNLER ÖNERİLEN MİKTAR Bağ (Meyve Veren) 3-4 kg omca başına Bağ (Yeni Tesis edilmiş) 1-2 Kg omca başına Çiçekli Dış Mekân Bitkileri 280-350 g/m2 Çiçekli İç Mekân Bitkileri 150-180 g/kg Saksı Çiçeksiz İç Mekân Bitkileri 100-150 g/kg Saksı Çim Alanları 300-350 g/m2 Fındık 2-3 kg ocak başına İncir 3-5 kg ağaç başına Meyve Ağaçları (Büyük Ağaç) 4-6 Kg Ağaç Başına Meyve Ağaçları (Küçük Ağaç) 2-4 Kg Ağaç Başına Muz 4-6 kg ağaç başına Narenciye (Büyük Ağaç) 4-6 kg ağaç başına Narenciye (Küçük Ağaç) 2-4 kg ağaç başına Odunsu Bitkiler ve Süs Çalıları 300-350 g/m2 Zeytin (Büyük Ağaç) 4-6 kg ağaç başına Zeytin (Küçük Ağaç) 	1-4	kg ağaç başına
Biohumus, topraktaki bitkisel ve hayvansal doku artıklarının toprakta ayrışmaya başlamasından mineralize olmasına dek geçen süreçte oluşturduğu organik bileşiklerdir. Biohumus Organik Gübre Nedir ? Biohumus Organik Gübre; kapalı özel bir teknoloji ile bitkisel ve hayvansal orijinli malzemenin mikroorganizmalar tarafından mineralize edilip ekolojik iklimlendirme ile elde edilen herhangi bir kimyasal katkı ve işlem içermeyen %100 organik gübredir. Biohumusun Önemi Nedir ? Topraktaki organik madde toprağın yapısına, iklime, üzerindeki bitki örtüsüne, yetiştirilen ürüne göre ve zamana göre değişiklik gösterir. Organik gübre toprağın verimi ve korunması için gereken en önemli unsurların başında gelir. Hiçbir üretim sisteminde toprağa yeterli organik gübreyi vermeden başarılı olmak mümkün değildir. Üretici toprağına bol kimyevi gübre atmaya hazırken, organik gübre her zaman ihmal edilir, küçümsenir. Oysa organik madde (organik gübre) toprağın canıdır. Toprağın işlenmesi, tava gelmesi, zenginliği, bereketi, verimi hep organik gübreye bağlıdır. Organik maddenin verimle olan bağlantısı asırlar önce anlaşılmış, tarımın ilk yapıldığı zamanlardan bu yana koyu renkli toprakların daha verimli olduğu çiftçinin dikkatini çekmiştir. Toprağın canlılığı, üretimin sürdürülebilirliği açısından organik gübreler kimyasal gübreden daha öenmlidir ancak kimyasal gübre kadar değer verilmez, itibar görmez ve hep göz ardı edilir. Organik madde vermeden sürekli kimyasal gübre kullanmak toprağı zehirler. Toprak aşırı kimyasal gübreleme, yanlış tarım ilaçları uygulama, aşırı sürüm gibi sebeplerle hızla canlılığını yitirmekte, tuzlanmakta ve çoraklaşmaktadır. ……………. Teknik Bilgi
 HAKKIMIZDA Faaliyetlerini    Biohumus    Group    adı    altında    sürdüren    Tarımsal Sanayi   Grubu,   KVY   Mühendislik   Danışmanlık   İthalat   İhracat   San. ve   Tic.   Ltd.   Şti’in   beş   ana   işkolundan   birini   oluşturmakta   ve   KVY Mühendisliğin   en   büyük   ikinci   iş   kolunu   temsil   etmektedir.   Günlük 20    ton    kapasitesiyle    Türkiye’nin    en    büyük    ekolojik    inovasyon organik   gübre   üretimi   yapan   KVY   Mühendislik,      Biohumus   Group markasıyla    kolektif    yatırımcılık    faaliyetleri    ile    kendi    bünyesinde farklı    yatırımcılara    yatırım    modellemesi    ve    tarımsal    iş    kolunda fırsatlar sunmaktadır. Günümüzde     Türk     tarımında     yıllardır     süregelen     yanlış     tarım uygulamaları,   aşırı   kimyasal   gübre   kullanımı,   hayvansal   atıkların oluşturdu       çevresel       kirlikler       üzerine       sürdürülebilir       tarım faaliyetleriyle     ilgili     KVY     Mühendislik     ekibi     2011-2014     yılları arasında     3     yıllık     bir     Ar-Ge     yapmıştır.     Firma     bünyesindeki mühendisler   ve   uzmanlar   ile   hayvancılık   sektöründeki   en   büyük sorun   üzerine   çalışmalar   yapılmıştır.   2014   yılının   sonunda   yapılan çalışmaların    sonucunda    etkin,    sürdürülebilir,    ekolojik,    verimli, katma   değeri   yüksek,   toplam   kalite   yönetimine   uygun   bir   teknoloji modeli ile çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan    çalışmalar    sonucunda    geniş    kesime    hitap    edilebilecek, lojistik   anlamda   çevreci   bir   yer   olarak   hayvancılık   faaliyetlerinin   en yoğun    olarak    yapıldığı    Denizli’nin    Acıpayam    ilçesinde    56.000 büyükbaş    hayvanın    yetiştirildiği    bölge    seçilmiştir.    Bu    sebeple Türkiye’nin   ilk   örnek   projesine   Tarım   Bakanlığı   tarafından   “Kamu Yararı   Kararı”   verilerek   desteklenen   özel   bir   yatırıma   2015   yılının başında   başlanmış   ve   2015   sonu   itibariyle   proje   tamamlanmış   ve üretime    geçilmiştir.    Biohumus    Acıpayam    Organik    Gübre    Tesisi 1600     m 2 ’lik     kapalı     alan     içinde     günlük     20     ton     kapasite     ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Biohumus   Group   tarımla   ilgili   faaliyetlerin   başında   organik   gübre gelmektedir.    Biohumus    Group,    bu    alandaki    üretim    faaliyetlerini 2016    yılı    sonu    itibariyle    yıllık    72.000    tonla   Türkiye’deki    toplam organik   gübre   üretim   kapasitende   ciddi   bir   konuma   sahip   olmak için   Acıpayam,   Bekilli,   Tavas   ilçelerinde   de   yatırım   planlaması   ve fizibilite çalışmalarını yapmıştır.   Tarımın gelişmesini çok yönlü bir süreç olarak gören ve bu süreç içinde etkin rol almayı benimseyen Biohumus Group, çiftçinin refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımsal faaliyetlerin ekonomide hak ettiği konuma gelmesi için verimlilik ve kalitenin mutlaka yükseltilmesi gereğine inanmaktadır. Biohumus Group, sözkonusu projenin Ar-Ge çalışmalarından itibaren mühendislik ve uzman kadrosuyla birlikte bilinçli çiftçi, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları ile biodinamik tarım noktasında kamuoyunu bilinçlendirmeyi kendine vazife edinmiştir. Bu düşünce ile birçok kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına seminer, konferans ve fuar organizasyonlarına katılmıştır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ: KVY Mühendislik Danış. İth. İhr. San. ve Tic.Ltd. Şti. ACIPAYAM ÜRETİM TESİSİ -DENİZLİ www.biohumusgroup.com.tr  info@biohumusgroup.com.tr  Tel: 0 258 266 13 12 Danışma Hattı : +90 537 206 39 89
Biohumus   Organik   Gübre ;   kapalı   özel   bir   teknoloji ile      bitkisel      ve      hayvansal      orijinli      malzemenin mikroorganizmalar      tarafından      mineralize      edilip ekolojik    iklimlendirme    ile    elde    edilen    herhangi    bir kimyasal    katkı    ve    işlem    içermeyen    %100    organik gübredir.
Biohumus,   topraktaki   bitkisel   ve   hayvansal doku       artıklarının       toprakta       ayrışmaya başlamasından    mineralize    olmasına    dek geçen       süreçte       oluşturduğu       organik bileşiklerdir.
Organik Madde Humik Fulvik Asit Karbon Azot Dengesi (C/N) Maksimum Nem Toplam Azot Potasyum Oksit Fosfor pH Trikoderma EC
:% 58-62 :% 40-42 :% 16,5-19 :% 20 :% 3 :% 3 :% 3 :6-7 :8 koloni/gr :0,85
Biohumus Organik Gübrenin Ahır Gübresinden Farkı Nedir ? 		Ahır gübresi açık ortamda beklediği için içindeki besin elementleri yağmurla yıkanır, yok olur. Beklerken suyu süzülüp yer altı sularına karışır. Kirlenmeye sebep olur. biohumus kapalı sistemde üretildiği için besin elementlerini kaybetmez ve herhangi bir kirlenmeye sebep olmaz. ·	Ahır gübresini toprağa verildiğinde olgunlaşmamış gübre kalıntıları fitotoksiteye sebep olur. biohumus kapalı sistemde homojen bir fermantasyon yöntemi ile üretildiği için doğrudan ekim, dikim yapılabilir. Fitotoksite riski yoktur. ·	Ahır gübresi, zararlı böcekler, fareler ve sinekler için yataklık yapar, koku üretir. biohumus kapalı steril sistemde 70°C de üretildiği için herhangi bir zararlıya yataklık etmez ve koku üretmez. ·	Ahır Gübresinde bulunan hayvan yemi içerisindeki muhtemel GDO kalıntıları ve türevleri bertaraf edilemez. biohumus ile GDO kalıntı ve türevleri aerobik moleküler çözülme ile bertaraf edilmektedir. ·	Ahır gübresinde zararlı patojenler, nematod, yabani ot tohumları, zararlı böcek yumurta ve larvaları bulunur. biohumus kapalı steril sistemde 70°C de üretildiği için zararlı patojenler, nematod, yabani ot tohumları, zararlı böcek yumurta ve larvaları bulunmaz. Biohumus Nerelerde Kullanılır ? Biohumus kompost gübredir. Bitkisel üretimin  bütün aşamalarında kullanılır. ·	Organik sebze ve meyve yetiştiriciliğinde ·	Organik Sera ve örtülü tarımda, ·	Fide ve fidan üretiminde, ·	Kaplı süs bitkileri yetiştiriciliğinde, 	repikajda, mevsimlik çiçek yetiştiriciliğinde, ·	Peyzaj alanlarında, parklarda fidan ve fide 	dikiminde, ev bahçelerinde, balkon 	saksılarında, ·	İç mekan bitkilerinde, ·	Tohumdan yeni çim alan tesisinde, eski 	çimlerin gençleştirilmesinde, üstten 	kumlamasında, hazır çimlerin taban 	gübrelemesinde, tamirinde kullanılır, ·	Genel toprak ıslahında kullanılır, ·	İyi tarım uygulamalarında kullanılır, ·	Biodinamik tarımın ana hammaddesidir. Biohumus Ne Sağlar ? Toprağa sürdürülebilir organik madde sağlar. ·	Verimi ve canlılığı arttırır. ·	Toprağın havalanma özelliğini arttırır. Köklerin daha iyi havalanmasını sağlar. Havadar, kabarık ve yumuşak bir toprak sağlar. ·	Toprağın çatlamasını engeller, drenaj sağlar. ·	Biohumus toprağın su tutma kapasitesini arttırır. Uygulanan topraklarda daha az su ile daha verimli bir sulama sağlanır. ·	Tohumun çimlenmesi, sürgün ve kök verimini arttırır, hızlı gelişmeyi teşvik eder. ·	Çeliklerde kök gelişimini arttırır. ·	Fidan ve fidelerin köklerinin güzel gelişmesini sağlar. ·	Toprağın rengini koyulaştırır. Böylece toprak daha fazla güneş enerjisi emer. Bu da erken ürün hasadı sağlar. ·	Yavaş salınımlı organik gübredir. İçeriğindeki hümik ve fülvik asitler sayesinde toprakta bağlı olan, alınamayacak formdaki besinlerin de bitki tarafından alınmasına destek olur. ·	İçerdiği Organik madde toprağın bağ dokusunu kuvvetlendirip rüzgâr ve su erozyonunun önlenmesine yardım eder. ·	Biohumus bitki için yararlı organizmaların toprakta çoğalmasını sağlar. HARİTADA YERİMİZ BİTKİLER  ÖNEERİLEN MİKTAR  KULLANIM ZAMANI  Buğday (sulu)  120 - 150 kg/da  Ekimden Önce  Mısır  210 - 230 kg/da  Ekimden önce  Patates  210 - 230 kg/da  Dikimden önce  Çeltik, Ayçiçeği, Şeker Pancarı  200 - 220 kg/da  Ekimden önce  Pamuk  170 - 190 kg/da  Ekimden önce  Soğan  130 - 160 kg/da  Ekimden önce  Tütün  90 - 120 kg/da  Dikimden önce  Domates, Biber, Patlıcan, Kabak  210 - 230 kg/da  Dikimden önce  Salatalık , Fasulye  200 - 220 kg/da  Dikimden önce  Ispanak, Pırasa, Marul, Lahana  170 - 220 kg/da  Ekim - Dikimden önce  Havuç. Turp, Çilek  2 00 - 220 kg/da  Ekim - Dikimden önce  Kavun, Karpuz  180 - 200 kg/da  Ekim - Dikimden önce  Çay  270 - 300 kg/da  Sonbahar, ilkbahar  Meyve Ağaçları (küçük Ağaç)  2 - 4 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Meyve Ağaçlan (büyük Ağaç)  4 - 6 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Bağ (yeni tesis edilmiş)  1 - 2 kg omca başına  Sonbahar, İlkbahar  Bağ (meyve veren)  3 - 4 kg omca başına  Sonbahar, İlkbahar  Zeytin (küçük ağaç)  2 - 4 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Zeytin (büyük ağaç)  4 - 6 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Narenciye (küçük ağaç)  2 - 4 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Narenciye ( büyük  ağaç)  4 - 6 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  İncir  3 - 5 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Fındık  2 - 3 kg ocak başına  Sonbahar, İlkbahar  Muz  4 - 6 kg ağaç başına  Sonbahar, İlkbahar  Çiçekli Dış Mek ân Bitkileri  280 - 350 g/m2  İlkbahar  Odunsu Bitkiler ve Süs Çalıları  300 - 350 g/m2  İlkbahar  Çim Alanları  300 - 350 g/m2  Sonbahar, İlkbahar  Çiçekli İç Mekân Bitkileri  150 - 180 g/kg saksı  İlkbahar  Çiçeksiz iç Mekân Bitkileri  100 - 150 g/kg saksı  İlkbahar
BİOHUMUS ÜRÜN DEĞERLERİ
Biohumus Organik Katı Çiftlik Gübresinin Faydaları; • Toprağın strüktürünü (yapısını) iyileştirir, • Toprağın kolay havalanmasını sağlar, • Sıkışık (kompakte) toprakları gevşetir, • Kök solunumunu teşvik eder ve köklenmeyi artırır, • Toprağın su tutma kapasitesini artırır, • Kaymak tabakası oluşumunu engelleyerek tohum çimlenmesini kolaylaştırır, • Toprak mikroorganizmalarının gelişimine ve faaliyetlerine olumlu etki yapar, • Bitki besleyicidir, • Toprağın katyon değişim kapasitesini artırır, • Bitki besinlerinin alımını düzenler, • Bitki besin maddelerinin topraktan yıkanarak kaybolmasını önler, • Verim ve kaliteyi artırır Lisans Belgesi
BELGELERİMİZ
Çalışma Onay Belgesi
Lisans Belgemiz
Çalışma Onay Belgemiz
BİZDEN HABERLER
English Brochure English Brochure