Bitkisol Organik Kompost Katı Gübre 5 Litre ( Biohumus )

Bitkisol % 100 Organik Kompost Katı Gübre 5 Lt
Tarım Bakanlığından Organik Tarım Sertifikalıdır.
 

Biohumus organik gübre, özel ekolojik iklimlendirme yöntemiyle hiçbir kimyasal katkı maddesi kullanılmadan kapalı sistemle üretilen kompost üründür.

 

Organik  madde  eksikliği  olan  toprakta katyon  değişim  kapasitesi  düşüktür  bu yüzden  verilen  besin  maddeleri  bitki tarafından  alınmadan  yıkanır,  organik madde katyon değişim kapasitesini arttırır. 
Toprak pH'ını düzenler. 
Bitkinin topraktan   alamadığı   besinleri çözerek bitkinin almasını sağlar. 
Humik Fulvik Asit oranı yüksektir. 
İçeriğindeki  organik  asitlerle,  çevre  kirliliği yaratan  topraktaki ağır  metalleri  baskılar,  yeraltı sularına karışıp kirletmelerine engel olur. 
Toprağın tuzlanmasını önler. 
Aşırı   kimyasal   gübre   ile   tuzlanmış, çoraklaşmış   toprakların   iyileştirilmesini sağlar. Azot,  fosfor,  potasyum  gibi  bitki  besin elementlerini  sağlar,  yavaş  çözünen  gübre gibidir. Toprağa verilecek kimyasal gübre miktarını azaltır.

 

Toprakta  yaşayan  faydalı organizmalara  besin sağlar,   
Bitkilerde stresi önler, 
Toprağın biyolojik canlılığını artırır. 
Bitkileri bağışıklık mekanizmasını güçlendirir,    bitkilerin hastalık  ve  zararlılara  karşı dayanımını arttırır, 
Topraktaki biyolojik aktivite arttıkça bitkide verim artar.

Bitki ve toprak için faydalı arebik bakteriler bulunur.
 

Toprak tavını muhafaza eder.   
Toprağın   sıkışmasını,   pulluk   tabanı oluşmasını  önler,  toprak  kolay  işlenir, böylece toprak işleme maliyetini düşürür. 
Toprağın havalanmasını ve drenajını arttırır. 
Su tutma kapasitesini arttırır. Toprakta %1 organik madde varken, ilk 30 cm. derinlikte 15 ton/da su tutulur, %2 organik maddede tutulan su miktarı 30 ton/da’dır.

 
Toprağın  tozumasını  önler,  bu  sayede topraktaki   alerjen   maddeler   havaya karışarak kirletmez. 
Kumlu ve killi toprakların yapısını iyileştirir, sıcaklık değişimlerini tamponlar. 
Kaymak  tabakası  oluşmasını  önler,  çapa işçiliği azalır. 
Sulu tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlar.
Bitki kökleri daha iyi gelişir, derine gider.

Bize Ulaşın

Danışmanlarımızdan sipariş ve ürün hakkında bilgi için